No.m0009
鉄錆地三十二間座星兜
Kabuto(Tersusabiji-32ken-Zaboshi)
価格 1,000,000円

No.m0219
鉄地六十二間筋兜
銘 常州住早乙女家光
Kabuto-bachi(Saotome-Iemitsu)
価格 どうぞお問い合わせください

No.m0010
鉄錆地三十二間厳星兜
銘 時治作
Kabuto(Tersusabiji-32ken-Zaboshi”Tokiharu-saku”)
価格 どうぞお問い合わせください(国内送料・税込)