new新入荷
NO.C01148
保存刀装具
源平合戦透鐔
江州彦根住光義作
Tsuba(Goshu hikone ju Mitsuyoshi saku)
価格 350,000円(税込)

new新入荷
NO.C01147
特別保存刀装具
高砂透鐔
雲隣斎 直盛彫之
江州彦根住 操柄子
Tsuba(Sokeishi-Naomori)
価格 380,000円(税込)

new新入荷
NO.C01146
特別保存刀装具
宇治川合戦図大小鐔
無銘 彦根
Tsuba(Hikone)
価格 680,000円(税込)

new新入荷
NO.C01145
保存刀装具
橋塔風景色図鐔
無銘 鎌倉
Tsuba(Kamakura)
価格 350,000円(税込)

NO.C01140
四君子図鐔
銘 夏雄
Tsuba(Kanou-Natsuo)

NO.C01139
特別保存刀装具
波濤図鐔 
無銘 古金工
Tsuba(Ko-Kinko)
NBTHK Tokubetsu Hozon Paper
価格 420,000円

NO.C01138
特別保存刀装具
武鑑散図鐔
無銘 平田七宝
Tsuba(Hirata-shippo)
価格 380,000円

No.C0021
特別保存刀装具
親子鶏図鐔 
銘 柳川直時(花押)
Tsuba(Yanagawa-Naotoki)
価格 1,600,000円(税込)