new新入荷
No.a130
甲冑 色々威二枚胴加賀具足
鉄錆地六十六間筋兜 銘 長州住明珍長義
価格 4,500,000円(税込)

No.a128
宇都宮藩戸田家伝来
不動明王象嵌縦矧桶側五枚仏胴具足
鉄錆地二十四間筋兜
価格4,000,000円(税込)

No.a127
萌葱絲本小札威二枚胴具足
鉄錆地塗六十二間筋兜
価格3,600,000円(税込)

No.a126
朱絲威二枚胴当世具足
Amar(Syu-itoodoshi-2maidou-Touseigusoku)
価格 どうぞお問い合わせ下さい

No.m0005
面頬(目の下頬) Menpo(Menoshita-Hoho)
価格 応相談(国内送料・税込)

No.m0009
鉄錆地三十二間座星兜
Kabuto(Tersusabiji-32ken-Zaboshi)
価格 1,000,000円

No.m0219
鉄地六十二間筋兜
銘 常州住早乙女家光
Kabuto-bachi(Saotome-Iemitsu)
価格 どうぞお問い合わせください

No.m0010
鉄錆地三十二間厳星兜
銘 時治作
Kabuto(Tersusabiji-32ken-Zaboshi”Tokiharu-saku”)
価格 どうぞお問い合わせください(国内送料・税込)

No.a125
徳川将軍家より井伊直孝拝領
徳川実紀所載
緋糸威金小札胴丸具足
鉄錆地六十二間筋兜 銘 早乙女家貞
Yoroi(Hiito-Odoshi-Honkozane-Domaru-Gusoku/Naotaka Ii From the Tokugawa-Shogun)
Kabuto(Tetsu-Sabiji-62Ken-Sujikabuto/Saotome-Iesada)/Tokugawa-jikki shosai
価格 どうぞお問い合わせ下さい(税・国内送料込み)

No.a123
金小札萌黄糸威二枚胴具足
Yoroi(Ikukomake-denrai/Kinkozane-Moegiiro-itoodoshi-2maidou-gusoku)
価格 どうぞお問い合わせ下さい(税・国内送料込み)

No.a112
細川家四天王奈良元安の嫡子 伝奈良元信着用
黒皺革包伊予札紺糸威五枚胴具足
兜鉢ー鉄錆地六十二間小星兜鉢(銘 明珍家次作)
Yoroi(Kuroshiwa-Kawatsutsumi-Iyozane-Konito-Odoshi-Gomaidou-Gusoku)
価格 どうぞお問合せ下さい

No.a101
金本小札赤糸縅二枚胴具足
Gusoku(Kin-KoZane-Akaito-Odoshi-Nimaido)
兜銘 早乙女家久(Saotome-Iehisa)
価格 どうぞお問い合わせ下さい