new新入荷
NO.C01149
特別保存刀装具
牛馬図目貫
無銘 徳乗
Menuki(Tokujo)
価格 350,000円(税込)

new新入荷
NO.C01149
特別保存刀装具
誰袖図小柄
無銘 徳乗
Kozuka(Tokujo)
価格 380,000円(税込)

No.a126
佐竹義厚所用
佐竹侯爵家御蔵器入札目録所載
黒漆塗紺糸威最上胴具足
鉄錆地六十二間筋兜 銘 義通
Yoroi(Kurourushinuri-Konito-Odoshi-Mogamidou-gusoku/Satake-Yoshiatsu)
Kabuto(Tetsu-Sabiji-62Ken-Sujikabuto/Gitsuu(Yoshimichi))/Satake-ke nyūsatsu mokuroku Listed

No.a126
朱絲威二枚胴当世具足
Amar(Syu-itoodoshi-2maidou-Touseigusoku)
価格 どうぞお問い合わせ下さい

new新入荷
NO.C01145
保存刀装具
橋塔風景色図鐔
無銘 鎌倉
Tsuba(Kamakura)
価格 350,000円(税込)

NO.C01143
車透図 信家
Tsuba(Nobuie)
NBTHK
No,44 Jyuyo Paper
(公財)日本美術刀剣保存協会
第44回重要刀装具指定書